SKADEDJURSBEKÄMPNING & SANERING

Att hålla sin fastighet fri från ohyra och andra skadedjur är en långsiktig besparing både för plånboken och fastigheten.

På Schröder Skadeteknik har vi lång erfarenhet av skadedjursbekämpning och sanering. Tillsammans med kunniga medarbetare och miljövänliga metoder hjälper vi er att bibehålla fastigheten fri från skadeangrepp. Detta gör vi med hjälp av: 

- Fångstfällor
- Betesstationer
- Rått & Musstopp
- Levande fångstfällor (för iller, mård och grävling)
- Kemikalier mot trädnedbrytande organismer

Vid installation av alla våra fällor finns även möjligheten att teckna ett årligt serviceavtal. Detta avtal säkerställer att fällor och utrustning arbetar effektivt och i förlängningen att fastigheten hålls fri från skadedjur.