LANTBRUK

Vi på Schröder Skadeteknik arbetar både med skadedjursbekämpning samt sanering av virus och bakterier. Detta har per automatik öppnat upp möjligheten för oss att hjälpa lantbrukare med sanering och/eller desinficering av skadedjur och andra smittämnen.

Med hjälp av fogging kan vi på kort tid bekämpa skadedjur i stora utrymmen. Fogging utförs antingen genom kalldimmning där vätskan/dropparna bryts ner till en tunn våt dimma eller varmdimning där vätskan förångas till rök. Miljöer där denna metod är effektiv är bland annat potatislager, växthus samt utrymmen för djurhållning. Inom lantbruket har vi många kunder vars stallar eller hönshus utsatts för skadedjursangrepp som åtgärdats med hjälp av fogging.