Virus & Bakterier

Virus och bakterier finns överallt runtomkring oss. Somliga är goda, som vår tarmflora, medan andra orsakar sjukdomar, så som förkyling, vinterkräksjuka och Covid-19. På Schröder Skadeteknik har vi under lång tid arbetat med sanering och desinficering av flertalet typer av bakterier och virus. 

Våra tjänster relaterade till virus och bakterier kan antingen utföras akut för att åtgärda ett befintligt problem eller sättas in i förebyggande syfte. Vi använder oss av marknadsledande produkter och moderna maskiner för att på ett säkert, effektivt och miljövänligt sätt sanera efter, och förebygga uppkomsten av, exempelvis vinterkräksjuka, virus och andra mikroorganismer. Enligt oss är den absolut bästa metoden för eliminering av virus och bakterier så kallad våt applicering, en metod som vi använder i så stor utsträckning som möjligt. Våt applicering innebär att man distribuerar kemikalier på ytan med exempelvis en lågtrycksspruta eller våtfogger för att sedan mekaniskt, för hand, torka av ytorna. Som ett komplement till den våta appliceringen har vi ett brett urval av maskiner till vår hjälp. Maskinerna är anpassade för att på ett effektivt och säkert sätt distribuera kemikalierna. Med vår breda arsenal av metoder och hjälpmedel kan vi senara allt från butiker, omklädningsrum och verkstäder till stora lagerlokaler och varuhus.