VIND- & KRYPGRUNDSAVFUKTARE

I takt med att våra hus tilläggsisoleras och moderniseras underlättar vi för, och ökar risken för, mikrobiell påväxt på våra vindar.

Det är därför av stor vikt att hålla nere luftfuktigheten. Med luftfuktighet på en lagom nivå minskar vi risken för fuktskador samt försvårar för mikrobiell påväxt, exempelvis mögel. Även en krypgrund är att se som en riskkonstruktion då de ofta utsätts för påträngande markfukt. Fukten skapar i värsta fall allvarliga fukt och mögelproblem som kan vara kostsamma att åtgärda. Med rätt fördelning av luftflöde och fuktkontroll kan man få bukt med dessa problem.

Tillsammans med NAC-Europé och Holländska Ecor Pro levererar och installerar vi på Schröder Skadeteknik marknadens minsta, mest effektiva samt kostnadseffektiva sorptionsavfuktare både i krypgrund och på vind. Då utrustningen består av rostfria komponenter samt nyttjar den innovativa dryfantekniken som ger en ljudnivå på endast 52dB kan avfuktaren placeras nästintill varsomhelst och vara igång dygnet runt. Installation kan ske upp och ned i taket, på väggen, på golvet - endast fantasin sätter gränserna!

Efter installation av avfuktare finns möjligheten att teckna ett årligt serviceavtal. Detta avtal säkerställer att din avfuktare arbetar effektivt och i förlängningen att din krypgrund och/eller vind mår bra.

Läs gärna mer om produkterna på tillverkarens hemsida Ecor Pro