Specialsanering

På Schröder Skadeteknik har vi lång erfarenhet av specialsanering - sanering som kräver lite mer.

Specialsanering kan exempelvis innefatta:

  • Brottsplatssanering
  • Liksanering
  • Djuravfall
  • Urin
  • Blod
  • Sanitär sanering (exempelvis bostäder där städning skötts undermåligt under lång tid, bostäder fyllda med sopor och/eller exkrementer)


För varje unikt uppdrag anpassar vi metod och tillvägagångssätt samt val av rengöringsmedel och produkter för att minimera påverkan på hälsa och miljö. Vi tar uppdrag i Skåne och södra Småland, välkommen att kontakta oss redan idag!