Sopkärl & Avfallsbehållare

Vi hjälper till med allt från sanering och desinficering av sopkärl till att omhänderta avfallsrester oavsett om kärlen är nedgrävda under jord eller står ovan mark.

I takt med moderniseringen av samhället och utvecklingen mot en grönare värld förändras även kraven på sopsortering och avfallshantering. Många fastighetsbolag har idag därför investerat i sopsorteringskärl och avfallsbehållare som delvis är belägna under mark, något som både är estetiskt tilltalande och praktiskt. Dessa sopkärl behöver precis som andra sopbehållare rengöring, såväl på kontinuerlig basis för bibehållen funktion som när olyckan är framme.